Make your own free website on Tripod.com

XML Belgeleri Yaratmak;

XML verileride HTML deki gibi TAG'ler arasına yazılır.XML de kullandığımız
TAG'lerin tanımını XML belgesini hazırlayan tarafından yapılır.
örn;
<ad>ARZU</ad>
Yukarıdaki "AD" TAG'i içinde yazan veri'dir.
<ad>Arzu</ad> bunun hepside XML elementidir.

XML Dökümanının Giriş Bölümü;
XML dökümanının başına aşağıdaki XML tanımı bulunur.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
encoding kısmındaki ifede bizim XML
dökümanını hangi dil standardında yazacağımızı belirtir.
ISO-8859-9 Türkçe olduğunu belirtir.

KÖK(ROOT) Element;
    Kök element bütün elementleri içinde barındıran elementdir.
Yuvalanmış Elementler;
Bir element diğer elementler içinde yazılarak kullanılabilinir.
<kisiler>
    <ad>arzu</ad>
    <soyad>tarımcı</soyad>
</kisiler>
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, kisiler elementinin icinde ad ve soyad elementleri var.
TAG'leri tanımlama Kuralları;
    TAG adı bir harf yada "_" yani altçizgi ile başlamalıdır.Tag isimleri arasında boşluk
olmamalıdır.
    Nitelik Tanımlamaları:
<kisiler kaynak="akraba" > İstanbul </kişiler>

kaynak bir nitelik olup, akraba ise nitelik degeri oldugunu gösterir.

CDATA

<![CDATA [görüntülenecek olan yazi]]

Özel karakterleri görüntülemek için onları CDATA içeriğinin içinde yazılabilinir.
CDATA verisi içindeki yazılar bir XML belgesi gibi değil, text olarak değerlendirilir.

XML Belgelerinie Yorum vs. eklemek için yazılacak olanlar <!-- buraya yazılır -->
tag'leri içine yazılır.