Make your own free website on Tripod.com

XML Attribute'leri


XML elementlerinin başlama tag'lerinin içinde htmldeki gibi attribute'lar olabilir.

Attribute'lar element hakkinda daha fazla bilgi sağlamak için kullanılırlar.


XML Attribute'ları

XML elementleri attribute içerebilir.

HTML'de resim ekelemk için :  <IMG SRC="computer.gif"> 'i kullanırız. SRC IMg elementi için bir bilgi taşır.

XML ve HTML de attribute'lar element ile ilgili daha fazla bilgi olmasını ve kullanılmasını sağlar.

<img src="computer.gif">
<a href="demo.asp">

Attribute'lar genellikle bir kısım veri grubu hakkında bilgi alamamıza yarar.Aşağıdaki örnekte file (dosya) tipi ile veri ilişkisizdir.Fakat önemli olan yazılımın elementleri manipule edebilmesidir.

 

<file type="gif">computer.gif</file>


Attribute'ları belirtme:

Attribute degerleri mutlaka tırnak işaretleri arasında yazılır.Çift veya tek tırnak ayıracı kullanılabilinir.Örneğin kişi(person) cinsiyeti için aşağıdaki gibi yazılabilir:

<person sex="female">

yada aşağıdaki gibi:

<person sex='female'>

Çift tırnak işaretinin'ın kullanımı daha yaygındır.Fakat bazı durumlarda tek tırnak ayıracını kullanmak zorunlu olabilir:

<gangster name='George "Shotgun" Ziegler'>
 

Element ve Attribute'ların kullanımı:

Veirler alt elementlerin yada attribute'ların içinde kullanılabilinir.

Ağağıdaki örneğe bakalim:

<person sex="female">
 <firstname>Anna</firstname>
 <lastname>Smith</lastname>
</person>

<person>
 <sex>female</sex>
 <firstname>Anna</firstname>
 <lastname>Smith</lastname>
</person>

İlk örnekte cinsiyet bir attribute.İkinci örnekte ise cinsiyet bir alt elementtir.Her ikiside aynı bilgiyi içermektedir.

Alt elementleri ve Attribute'ları kullanırken bir kurala uyulmaz.Eğer verilen bilgi niteliginde ise alt element olarak kullanılır.


XML örnekelrinde farklı şekilde aynı bilginin tutulması:

Tarih(date) ilk örnekte attribute olarak kullanılmıştır.

<note date="12/11/99">
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Tarih(date) aşağıdaki örnekte element olarak kullanılmıştır.

<note>
<date>12/11/99</date>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Tarih elementi aşağıdaki örnekte expanded oalrak kullanılmıştır.

<note>
<date>
 <day>12</day>
 <month>11</month>
 <year>99</year>
</date>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note> 


Attribute kullanılmasın mı?

Attribute kullanılırken bazı problemler olabilir:

Attribute'lar data ile iligli ilişkisiz bilgi sağlamaya yararlar.

<note day="12" month="11" year="99"
to="Tove" from="Jani" heading="Reminder" 
body="Don't forget me this weekend!">
</note> 


Exception;

Kuralalrda genellikle exception olur.

<messages>
 <note ID="501">
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
 </note>

 <note ID="502">
  <to>Jani</to>
  <from>Tove</from>
  <heading>Re: Reminder</heading>
  <body>I will not!</body>
 </note> 
</messages>

ID element için tek olduğunu belirten bir tanımlayıcıdır.Veri hakkında veri attribute olarak belirtilir.Elementlerdede verielr taşınır.


 

Kaynak: http://www.w3schools.com

Tarih:14/05/2002