Make your own free website on Tripod.com

 

XML Validasyon

 

Doğru yazılmış XML iyi tasarlanmış XML'dir.


 XML Dökümanları

XML dökümanı hazırlama ve kurallar onceki linklerde belirtilmişti.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<note>
<to>Toves</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note> 


"Geçerli" XML Dökümanları

Geçerli bir XML dökümanı DTD'na uyar.Geçerli bir XMl dökümanı aynı zamanda iyi duzenlenmiş bir XML dökümanıdır.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE note SYSTEM "InternalNote.dtd">
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note> 


XML DTD

A DTD  XML dökümanınındaki elementleri tanımlar.

DTD XML dökümanındaki alanları  geçerli ve kuralına uygun şekilde tasarlamayı ifade eder.Dökümanının yapısını ve elementleriyle birlikte tanımlar.Daha fazla bilgi için bu linki ziyaret edebilrisiniz : W3Schools' DTD School.


XML Şema

XSchema  XML'e dayalı DTD'nin bir alternatifidir.W3C bu alternatif DTd yi de desteklemektedir.

Ayrıntılı bilgi iin linki ziyaret edin:W3Schools' Schema


Hatalar

Xml dökümanalrındaki hatalar xml'i durdurur. Eğer sağlama hatası gördüğünde xml süreci durdurulur.HTML dökümanlarını tag ve yazım hatalı olsa bile browser da göstermek mümkündür.


 

Kaynak:http://www.w3schools.com

Tarih:14/05/2002