Make your own free website on Tripod.com

 

XML Elements


XML elementleri basit kurallar ile isimlendirilir.


XML dökümanları çokfazla  bilgiyi içerebilir...

<note>
<to>Mel Gibson</to>
<from>Arzu</from>
<body>Bu hafta film izlenecek!</body>
</note>

Oluşturduğumuz XML dökümanının Aşağıdaki çıktıyı oluşturduğunu düşünelim:

MESSAGE

To: Mel Gibson
From: Arzu

Bu hafta film izlenecek!

Ve Yukarıdaki nota fazladan bilgi ekledik diyelim;

<note>
<date>1999-08-01</date>
<to>Mel Gibson</to>
<from>Arzu</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Bu hafta film izlenecek!</body>
</note>

Uygulama değişir mi?

Hayır.

 


XML Elementleri birbirleri ile ilişkilidir:

Elementler parents ve children denilen tamal ve alt elementlerle ilişkilidir.

XML terminolojisini anlamak için, XML elementleri arasındaki isimlendirme ve element  içeriklerinin nasıl tanımlandığını bilmek zorundayız.

Aşağıda bir  kitabın tanımlanmasını düşünürsek;

Book Title: My First XML

Chapter 1: Introduction to XML

  • What is HTML
  • What is XML

Chapter 2: XML Syntax

  • Elements must have a closing tag
  • Elements must be properly nested

XML dökümanının kitabı tanımladığını düşünürsek;

<book>
<title>My First XML</title>
<prod id="33-657" media="paper"></prod>
<chapter>Introduction to XML
<para>What is HTML</para>
<para>What is XML</para>
</chapter>

<chapter>XML Syntax
<para>Elements must have a closing tag</para>
<para>Elements must be properly nested</para>
</chapter>

</book>

Book bir kök(root) elementtir.Title, prod, ve chapter book'un cocuk(alt/child) elementleridir.Book ise bu child elementlerin parent'idir.Title, prod, ve chapter'in parent'i aynı oldugu içinbunlar  kardes elementlerdir(sister element ya da sibling).


Elementlerin içerikleri vardır.

Elements can have different content types.

Başlama ve bitiş tag'i arasindakilerde XML elementidir.Element basit içerikli, karmaşık içerikli yada bos içerikli olabilir.Elementlerin özellikleride vardır.

Book elemtinin element kontenti vardır.Çünkü Diğer elementleri içerir.Chapter ise mixed(karmaşık) içeriklidir.Çünkü hem text hem de diğer elementleri içerir.Para ise basit(simple yada text content) içerikli dir,çünkü sadece text içerir.Prod ise boş içeriklidir,çünkü hiçbir bilgi içermez.

Yukarıdaki örnekte prod elementi bazı özellikler içerir.Bunlardan birinin adı "id" dir.Değeri ise "33-657"."media özelliğinin değeride "paper".


Element İsimlendirme:

Element isimlerini yazarken bazı basit kurallara dikkat edilmelidir:

isimler ayrılmadan kullanılmaz.İsimler için alt çizgi ayıracı kullanılabilir.

örneğin:

 <soy_isim>, <last_name>.

"-" ve "." kullanılmamalıdır.eger kullanılırsa yani:<soy-isim> gibi burada bizim yazılımımız isim'in soy'un bir özelliği olduğunu dikkate alır.

Element isimleri basit ve kısa olmalıdır.

":" isaretide element ismi olarak kullanılmamalıdır.


 

Kaynak: http://www.w3schools.com

Tarih:09/05/2002