Make your own free website on Tripod.com

XML Belgelerini XSL kullanarak Gösterme

 

XML dökümanımıa XSL dökümanının referansını ekleyerek belirtiriz.


XSL kullanarak XML ;

XSL XML'in biçim tanımlama belgeleridir.

Aşağıda XML dökümanına XSL dökümanının nasıl belirtildiğini görmekteyiz.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="simple.xsl"?>
<breakfast_menu>
 <food>
  <name>Belgian Waffles</name>
  <price>$5.95</price>
  <description>
    two of our famous Belgian Waffles
  </description>
  <calories>650</calories>
 </food>
</breakfast_menu>

Kaynak:http://www.w3schools.com

Tarih:18/05/2002